HANDELSBETINGELSER

1. GENEREL INFORMATION

Denne hjemmeside www.legowear.dk udbydes af LEGO® Wear by KABOOKI, Rønnevej 1, 7400 Herning, Danmark, CVR nr. 38235311. Telefon: + 45 96 27 55 20, E-mail: support@LEGOwear.com. Hvis du oplever problemer med din bestilling på Hjemmesiden, kontakt venligst vores Kundeservice:

Email: support@LEGOwear.com
Telefon: + 45 96 27 55 20  
Almindelig post: LEGO® Wear by KABOOKI, Rønnevej 1, 7400 Herning, Danmark

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Kundeservice, inden du begynder at handle på Hjemmesiden.

2. VIGTIG MEDDELELSE

Læs Handelsbetingelser grundigt, inden du bestiller varer fra www.legowear.dk. Disse Handelsbetingelser finder anvendelse, når du bestiller eller køber varer på hjemmesiden. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden, og derfor beder vi dig godkende betingelserne, hver gang du handler hos os. Hvis du ikke accepterer betingelserne, kan du ikke bestille eller købe varer på hjemmesiden.

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter den dag, hvor du får varerne i fysisk besiddelse. Læs mere under "Fortrydelsesret".

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på dit køb, hvilket betyder, at du har visse lovbestemte garantier for varens kontraktsmæssighed. Læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

Bestilling

Online-butikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse.  
En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag. Du skal være mindst 18 år gammel for at købe varer på hjemmesiden samt besidde et gyldigt kreditkort, der er accepteret af os. Vi kan kun gennemføre din ordre, hvis leveringsadressen ligger i et af landene på listen.
Vi forbeholder os ret til at annullere aftalen om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:

- Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
- Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet
- Der opstår en utilsigtet fejl på hjemmesiden, fx en betalingsfejl e.lign.
- Vi har grund til at tro, at du er under 18 år gammel

Aftaler kan kun indgås via hjemmesiden.

På hvilket tidspunkt i bestillingsprocessen er du bundet af din ordre?

Inden afgivelse af bestillingen har du mulighed for at ændre de oplysninger, som du har indtastet. Du har også mulighed for at ændre varerne eller fjerne varer fra din indkøbskurv.

Når du klikker "Køb nu", vises en kvittering på din skærm. Fra det tidspunkt er du bundet af aftalen om køb. Læs venligst mere under "Fortrydelsesret".
Kontakt venligst vores Kundeservice, hvis du begik du en fejl, da du foretog bestillingen - de står klar til at hjælpe dig.  

Efter indgåelsen af aftalen gælder reglerne om fortrydelsesret, se nedenfor.

Aftalens sprog

Aftalen kan kun indgås på sproget dansk.

Adgang til aftalen

Du modtager via email en bekræftelse på aftalens indhold samt en kopi af nærværende betingelser. Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder ordrebekræftelsen, i et vist tidsrum, og vi anbefaler, at du ligeledes gemmer disse dokumenter.

Sikring mod bedrageri

For at kunne beskytte dig mod bedrageri og opretholde et højt sikkerhedsniveau for onlinekøb, kan vi gennemføre verifikationscheck. Verifikationschecket kan omfatte de data, som du sender når du bestiller på hjemmesiden, herunder din adresse og betalingsoplysninger.

3. BETALINGSMIDLER

Vi accepterer følgende betalingsmidler

  • Dankort / VISA dankort
  • MasterCard
  • VISA
  • VISA Electron
  • American Express

Kontrolcifre (Credit Card verifikation nummer (CVV))

Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Betalingsprocedure

Når din vare forlader vores lager for at blive leveret, vil din betaling blive trukket på det valgte betalingsmiddel.

4. PRISER OG LEVERING

Alle de anførte priser for varer og leveringsomkostninger er inklusive skatter, moms og afgifter.

Danmark
Omkostninger vedrørende levering og fragt i Danmark beløber sig til DKK 29,00/DKK 49,00  afhængig af leveringsmetode.

Sverige
Omkostninger vedrørende levering og fragt til Sverige beløber sig til SEK 69,00

Valuta

Priserne på hjemmesiden vises i den valuta, der gælder for dit land. Din leveringsadresse afgør hvilken valuta du bliver debiteret for.

Bemærk venligst, at ændringen af land hvortil leveringen skal ske, kan have indflydelse på pris og leveringsomkostninger.

Du kan betale i en de følgende valutaer:
- I Danmark; Danske kroner(DKK)
- I Sverige; Svenske kroner (SEK)

Levering

Vi sender til:
- Danmark
- Sverige

Leveringsbetingelser

Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen. Vi leverer kun til privat- og virksomhedsadresser.

Din vare vil blive leveret på ugedagene mandag til fredag. Tidspunktet for levering afhænger af, i hvilket land leveringen sker og hvilken fragtmand der benyttes.
Der skal kvitteres for varerne ved modtagelsen. Det behøver nødvendigvis ikke være dig, der kvitterer. Personer på leveringsadressen kan kvittere for modtagelsen med bindende virkning for dig.

Bemærk venligst, at du bærer risikoen for varen efter leveringen. Ser emballagen ud til at være skadet, bør du afvise at modtage varen. Ønsker du at klage over eventuelle fejl og mangler skal du straks informere os om det, læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

5. FORBRUGERENS FORTRYDELSESRET OG OMBYTNING

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (se kontaktoplysninger nedenfor) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved e-mail). Du kan benytte nedenstående retur og fortrydelses formular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne, når du benytter den fremsendte forudbetalte returlabel. Du bedes vedlægge information om dit navn, ordrenummer, ved at udfylde retur- og fortrydelsesformularen, som fulgte med din ordre. Denne formular udfyldes og returneres sammen med varerne. Retur- og fortrydelsesformularen kan også printes her: Retur & ombytning

Ved ombytning beder vi dig om at returnere varen og selv bestille den nye vare på www.legowear.dk.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Det påhviler forbrugeren at kunne bevise, at returpakken er afleveret rettidigt til posten/transportøren.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Dvs. du kan undersøge varen på samme måde, som man har lov til i en fysisk butik.
Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside her: Link til siden

6. MANGELFULDE VARER OG FORKERTE VARER

Hvis din vare lider af en mangel, eller vi har leveret forkerte varer, bedes du kontakte vores Kundeservice enten telefonisk eller pr. e-mail.

I tilfælde af en mangelfuld vare eller forkert vare, kan du vælge mellem følgende muligheder:

- Returnere varen og få refunderet købsprisen og alle leveringsomkostninger, når vores Kundeservice har behandlet returvaren
- Returnere varen og bestille en tilsvarende vare, når vores Kundeservice har behandlet returvaren, forudsat vi kan levere en tilsvarende vare

Når du kontakter Kundeservice skal du oplyse ordrenummeret, eventuelt varenummer, og beskrive hvad der er galt med varen mv.

Klageadgang

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos os. Vores Kundeservice kan både kontaktes telefonisk, pr. mail.

Du kan også indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: Link til siden
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse  support@LEGOwear.com.

Såfremt vi ikke kan nå til en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet.
Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: Link til siden

7. ANDRE FORHOLD

Opdatering af hjemmesiden

Vi gør vores bedste for at opdatere hjemmesiden samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for en vare er angivet forkert. Der tages forbehold for udsolgte varer, idet vores systemer kan være under opdatering, vedligehold eller være off-line.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

Aftalens fuldstændighed

Disse Betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os (hjemmesiden og forbrugeren).

Overdragelse

Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.

Personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores  privatlivspolitik, som fortæller om, hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren og din brug af hjemmesiden i øvrigt.

Lovvalg og værneting

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af nærværende betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Retur- og fortrydelsesformular

Tilknyttet fil:
Retur og fortrydelsesformular (53 kB)

LEGO Wear by KABOOKI, Rønnevej 1, 7400 Herning, Danmark Tlf. +45 9721 6466 / e-mail support@legowear.com